Top MBA Directory in U.S.A.


EN ES CZ DA NL NO DE TR BG PL GR PT SV
You are here: Home > Massachusetts MBA Universities > Bentley University Elkin B. McCallum Graduate School of Business
 
 
 

Bentley University Elkin B. McCallum Graduate School of Business

Top MBA Directory i USA

 

Du er her: Forside> Massachusetts MBA Universiteter> Bentley College Elkin B. McCallum Graduate School of Business
 
 
 

Bentley College Elkin B. McCallum Graduate School of Business

 

Business School Opptak

Søknad (Fall 2 015)

Søknadsfrist (i USA)   15 mars
Søknadsfrist (internasjonale studenter) 15 mars
Søknadsavgift   $ 50

Opptak og påmelding (heltid)

Akseptgrad (heltid)   66,4%
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   26
Gjennomsnittlig lavere GPA (heltid)   3,30
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   02.07 til 03.07
Deltakere som gir lavere GPA   66
Gjennomsnittlig GMAT score (heltid)   590
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   514-680
Deltakere som gir GMAT score   63
Studenter med tidligere arbeidserfaring   62
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   39

Opptak og påmelding (deltid)

Akseptgrad   85,6%
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   27
Gjennomsnittlig lavere GPA   3,33
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   2,83 til 3,75
Deltakere som gir lavere GPA   68
Gjennomsnittlig GMAT score   590
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   512-680
Deltakere som gir GMAT score   21
Studenter med tidligere arbeidserfaring   34
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   99

Opptak og påmelding (direktør Degree Program)

Søkere (utøvende grad)   N / A
Akseptgrad   N / A
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   N / A
Gjennomsnittlig lavere GPA   N / A
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   N / A
Deltakere som gir lavere GPA   N / A
Gjennomsnittlig GMAT score   N / A
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   N / A
Deltakere som gir GMAT score   N / A
Studenter med tidligere arbeidserfaring   N / A
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   N / A

GRE score

GRE akseptert for innleggelser   Ja
Andel av høsten 2013 inn klasse som sendte GRE score   N / A
GRE akseptert som alternativ til GMAT   Ja

Undergraduate Majors

TOEFL

TOEFL kreves for internasjonale studenter   Ja
Minimum TOEFL score kreves   600 papir test
100 Internett-basert test
 
Mener TOEFL av inn studenter   N / A
Median TOEFL av inn studenter   N / A

Faktorer og prosedyrer som brukes i opptak

Fulltidsstudium

Kriteriene er akademiske prestasjoner og potensial basert på lavere akademisk bakgrunn og GMAT eller GRE score; følelse av karrieren retning og engasjement basert på dagens gjenoppta, anbefalinger og essays; Kampen mellom karrieremål og MBA programmets pedagogiske målsettinger

Executive program   N / A
Deltidsstudiet

Kriteriene er akademiske prestasjoner og potensial basert på lavere akademisk bakgrunn og GMAT score; sans
karriere retning og engasjement basert på dagens gjenoppta, anbefalinger og essays; Kampen mellom karrieremål og
MBA-programmet er pedagogisk fokus.

Deltid fjernundervisning program

Vi bruker de samme opptakskriterier for noen av vår distanse-læringsprogram som vi gjør om på campus utdanning.

Inntaks Kontakt

Direktør for innleggelser   Sharon F. Hill
Fulltidsstudium telefon   (781) 891-2108
Fulltidsstudium epost   bentleygraduateadmissions@bentley.edu
Fulltidsstudium hjemmeside   http:.. / / www bentley edu / graduate
Executive program telefon   N / A
Executive program epost   N / A
Executive program hjemmeside   N / A
Deltidsstudiet telefon   (781) 891-2108
Deltidsstudiet epost   bentleygraduateadmissions@bentley.edu
Deltidsstudiet hjemmeside   http:.. / / www bentley edu / graduate
Deltid fjernundervisning program telefon   N / A
Deltid fjernundervisning program epost   N / A
Deltid fjernundervisning program hjemmeside   http:.. / / www bentley edu / graduate

* Business School Inntaks detaljer basert på 2013 data

 

Business School Karriere og Lønn

Klasse av 2013

Heltids nyutdannede   62
Full-time nyutdannede kjent for å være søker sysselsetting   57
Full-time kandidater ansatt ved konfirmasjonen   31,6%
Heltid akademikere ansatt tre måneder etter endt utdanning   73,7%

Grunnlønn: Overall

Total rapportering grunnlønn   36
Lav grunnlønn   $ 30 000
Gjennomsnittlig grunnlønn   $ 71 358
Høy grunnlønn   $ 150,000

Grunnlønn: amerikanske borgere

Lav grunnlønn: amerikanske borgere   $ 30 000
Gjennomsnittlig grunnlønn: amerikanske borgere   $ 69 150
Høy grunnlønn: amerikanske borgere   $ 125,000

Grunnlønn: Utenlandske statsborgere

Lav grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 30 000
Gjennomsnittlig grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 74 178
Høy grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 150,000

Signering Bonus: Totalt

Total rapportering signeringsbonus   8
Lav signeringsbonus   $ 3000
Gjennomsnittlig signeringsbonus   $ 7125
Høy signeringsbonus   $ 10 000

Signering Bonus: amerikanske borgere

Lav signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 3000
Gjennomsnittlig signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 5667
Høy signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 10 000

Signering Bonus: Utenlandske statsborgere

Lav signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 5000
Gjennomsnittlig signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 8000
Høy signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 10 000

Andre Kompensasjon: Overall

Total rapportering annen godtgjørelse   15
Lav annen godtgjørelse   $ 50
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse   $ 12 568
Høy annen godtgjørelse   $ 40 000

Andre Kompensasjon: amerikanske borgere

Lav annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 50
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 10 447
Høy annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 25 000

Andre Kompensasjon: Utenlandske statsborgere

Lav annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere   $ 2500
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere   $ 15 750
Høy annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere $ 400,000

Grunnlønn ved Yrke

Tall for sysselsetting etter yrke er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering markedsføring / salg jobber   8
Markedsføring / salg lav lønn   $ 30 000
Markedsføring / salg gjennomsnittlig lønn   $ 65 800
Markedsføring / salg høy lønn   $ 108,000
Antall rapportering virksomhet / produksjonsjobber   1
Antall rapportering generelle administrative stillinger   1
Antall rapportering økonomi / regnskap arbeidsplasser   2
Antall rapportering Management Information Systems (MIS) jobber   4
Ledelse informasjonssystemer (MIS) lav lønn   $ 41 000
Ledelse informasjonssystemer (MIS) gjennomsnittlig lønn   $ 60 000
Ledelse informasjonssystemer (MIS) høy lønn   $ 75 500
Antall rapportering konsulentjobber   3
Rådgivning lav lønn   $ 70 000
Rådgivning gjennomsnittlig lønn   $ 74 000
Rådgivning høy lønn   $ 78 000
Antall rapportering menneskelige ressurser jobber   1
Antall rapportering ha arbeidsplasser i andre områder 12
Andre yrker lav lønn   $ 63 000
Andre yrker gjennomsnittlig lønn   $ 81 200
Andre yrker med høy lønn   $ 150,000

Grunnlønn etter bransje

Tall for sysselsettingen i industrien er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering statlige arbeidsplasser   1
Antall rapportering produksjon arbeidsplasser   0
Antall rapportering non-profit jobber   0

Grunnlønn etter geografisk region

Tall for sysselsetting etter plassering er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering arbeidsplasser i Nordøst (CT, MA, ME, NH, NJ, NY, RI, VT)   31
Nordøst lav lønn   $ 30 000
Nordøst gjennomsnittlig lønn   $ 71 193
Nordøst høy lønn   $ 150,000
Antall rapportering jobber i Midt-Atlanteren (DC, DE, MD, PA, VA, WV)   N / A
Antall rapportering arbeidsplasser i Sør (AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN)   N / A
Antall rapportering jobber i Midtvesten (IA, IL, IN, KS, MI, Minnesota, Missouri, ND, NE, OH, SD, WI)   N / A
Antall rapportering jobber i sørvest (AZ, CO, NM, OK, TX)   N / A
Antall rapportering jobber i Vesten (AK, CA, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY)   N / A
Antall rapporterings arbeidsplasser ligger internasjonalt   2

* Business School Karriere og lønn detaljer basert på 2 013 data

 


Top MBA Directory Copyright 2015 - Alfabetisk oppføringer

 

Business School Admissions

Application (Fall 2015)

Application deadline (U.S. residents)  March 15
Application deadline (international students) March 15
Application fee  $50

Admissions & Enrollment (Full-time)

Acceptance rate (full-time)  66.4%
Average age of new entrants  26
Average undergraduate GPA (full-time)  3.30
Undergraduate GPA range (10th-90th percentile)  2.7-3.7
Entrants providing undergraduate GPA  66
Average GMAT score (full-time)  590
GMAT range (10th-90th percentile)  514-680
Entrants providing GMAT scores  63
Students with prior work experience  62
Average work experience (months)  39

Admissions & Enrollment (Part-time)

Acceptance rate  85.6%
Average age of new entrants  27
Average undergraduate GPA  3.33
Undergraduate GPA range (10th-90th percentile)  2.83-3.75
Entrants providing undergraduate GPA  68
Average GMAT score  590
GMAT range (10th-90th percentile)  512-680
Entrants providing GMAT scores  21
Students with prior work experience  34
Average work experience (months)  99

Admissions & Enrollment (Executive Degree Program)

Applicants (executive degree)  N/A
Acceptance rate  N/A
Average age of new entrants  N/A
Average undergraduate GPA  N/A
Undergraduate GPA range (10th-90th percentile)  N/A
Entrants providing undergraduate GPA  N/A
Average GMAT score  N/A
GMAT range (10th-90th percentile)  N/A
Entrants providing GMAT scores  N/A
Students with prior work experience  N/A
Average work experience (months)  N/A

GRE Scores

GRE accepted for admissions  Yes
Percentage of fall 2013 entering class that submitted GRE scores  N/A
GRE accepted as alternative to GMAT  Yes

Undergraduate Majors

TOEFL

TOEFL required for international students  Yes
Minimum TOEFL score required  600 paper test
100 internet-based test
Mean TOEFL of entering students  N/A
Median TOEFL of entering students  N/A

Factors and Procedures Used in Admissions

Full-time program

Criteria are academic achievement and potential based on undergraduate academic record and GMAT or GRE scores; sense of career direction and commitment based on current resume, recommendations and essays; match between career goals and MBA program's educational objectives

Executive program  N/A
Part-time program

Criteria are academic achievement and potential based on undergraduate academic record and GMAT scores; sense of
career direction and commitment based on current resume, recommendations and essays; match between career goals and
MBA program's educational focus.

Part-time distance learning program

We use the same admission criteria for any of our distance-learning program as we do for on campus education.

Admissions Contacts

Director of admissions  Sharon F. Hill
Full-time program phone  (781) 891-2108
Full-time program email  bentleygraduateadmissions@bentley.edu
Full-time program website  http:/​/​www.​bentley.​edu/​graduate
Executive program phone  N/A
Executive program email  N/A
Executive program website  N/A
Part-time program phone  (781) 891-2108
Part-time program email  bentleygraduateadmissions@bentley.edu
Part-time program website  http:/​/​www.​bentley.​edu/​graduate
Part-time distance learning program phone  N/A
Part-time distance learning program email  N/A
Part-time distance learning program website  http:/​/​www.​bentley.​edu/​graduate

* Business School Admissions details based on 2013 data

 

Business School Career and Salary

Class of 2013

Full-time graduates  62
Full-time graduates known to be seeking employment  57
Full-time graduates employed at graduation  31.6%
Full-time graduates employed three months after graduation  73.7%

Base Salary: Overall

Total reporting base salary  36
Low base salary  $30,000
Average base salary  $71,358
High base salary  $150,000

Base Salary: U.S. Citizens

Low base salary: U.S. citizens  $30,000
Average base salary: U.S. citizens  $69,150
High base salary: U.S citizens  $125,000

Base Salary: Foreign Nationals

Low base salary: Foreign nationals  $30,000
Average base salary: Foreign nationals  $74,178
High base salary: Foreign nationals  $150,000

Signing Bonus: Overall

Total reporting signing bonus  8
Low signing bonus  $3,000
Average signing bonus  $7,125
High signing bonus  $10,000

Signing Bonus: U.S. Citizens

Low signing bonus: U.S. citizens  $3,000
Average signing bonus: U.S. citizens  $5,667
High signing bonus: U.S. citizens  $10,000

Signing Bonus: Foreign Nationals

Low signing bonus: Foreign nationals  $5,000
Average signing bonus: Foreign nationals  $8,000
High signing bonus: Foreign nationals  $10,000

Other Compensation: Overall

Total reporting other compensation  15
Low other compensation  $50
Average other compensation  $12,568
High other compensation  $40,000

Other Compensation: U.S. Citizens

Low other compensation: U.S. citizens  $50
Average other compensation: U.S. citizens  $10,447
High other compensation: U.S. citizens  $25,000

Other Compensation: Foreign Nationals

Low other compensation: Foreign nationals  $2,500
Average other compensation: Foreign nationals  $15,750
High other compensation: Foreign nationals $400,000

Base Salary by Occupation

Numbers for employment by occupation are based on those graduates who reported base salary information by three months after graduation.

Number reporting marketing/sales jobs  8
Marketing/sales low salary  $30,000
Marketing/sales average salary  $65,800
Marketing/sales high salary  $108,000
Number reporting operations/production jobs  1
Number reporting general management jobs  1
Number reporting finance/accounting jobs  2
Number reporting management information systems (MIS) jobs  4
Management information systems (MIS) low salary  $41,000
Management information systems (MIS) average salary  $60,000
Management information systems (MIS) high salary  $75,500
Number reporting consulting jobs  3
Consulting low salary  $70,000
Consulting average salary  $74,000
Consulting high salary  $78,000
Number reporting human resources jobs  1
Number reporting having jobs in other areas 12
Other occupations low salary  $63,000
Other occupations average salary  $81,200
Other occupations high salary  $150,000

Base Salary by Industry

Numbers for employment by industry are based on those graduates who reported base salary information by three months after graduation.

Number reporting government jobs  1
Number reporting manufacturing jobs  0
Number reporting non-profit jobs  0

Base Salary by Geographic Region

Numbers for employment by location are based on those graduates who reported base salary information by three months after graduation.

Number reporting jobs in the Northeast (CT, MA, ME, NH, NJ, NY, RI, VT)  31
Northeast low salary  $30,000
Northeast average salary  $71,193
Northeast high salary  $150,000
Number reporting jobs in the Middle Atlantic (DC, DE, MD, PA, VA, WV)  N/A
Number reporting jobs in the South (AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN)  N/A
Number reporting jobs in the Midwest (IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI)  N/A
Number reporting jobs in the Southwest (AZ, CO, NM, OK, TX)  N/A
Number reporting jobs in the West (AK, CA, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY)  N/A
Number reporting jobs located internationally  2

* Business School Career and Salary details based on 2013 data

 


Top MBA Directory Copyright 2015 - Alphabetical Listings