Top MBA Directory i USA

 

EN ES CZ DA NL NO DE TR BG PL GR PT SV
Du er her: Forside> Michigan MBA Universiteter> University of Michigan-Ann Arbor Stephen M. Ross School of Business
 
 
 

University of Michigan-Ann Arbor Stephen M. Ross School of Business

 

Business School Opptak

Søknad (Fall 2 015)

Søknadsfrist (i USA)   3 mars
Søknadsfrist (internasjonale studenter)   3 mars
Søknadsavgift   $ 200

Opptak og påmelding (heltid)

Akseptgrad (heltid)   33,7%
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   28
Gjennomsnittlig lavere GPA (heltid)   3,40
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   02.09 til 03.08
Deltakere som gir lavere GPA   324
Gjennomsnittlig GMAT score (heltid)   704
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   650-750
Deltakere som gir GMAT score   425
Studenter med tidligere arbeidserfaring   454
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   65

Opptak og påmelding (deltid)

Akseptgrad   N / A
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   29
Gjennomsnittlig lavere GPA   3,40
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   02.08 til 03.09
Deltakere som gir lavere GPA   65
Gjennomsnittlig GMAT score   646
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   580-720
Deltakere som gir GMAT score   82
Studenter med tidligere arbeidserfaring   88
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   73

Opptak og påmelding (direktør Degree Program)

Akseptgrad   N / A
Gjennomsnittsalderen for nye aktører   40
Gjennomsnittlig lavere GPA   3.20
Lavere GPA range (tiende-nittinde persentil)   2,50 til 3,80
Deltakere som gir lavere GPA   82
Gjennomsnittlig GMAT score   N / A
GMAT range (tiende-nittinde persentil)   N / A
Deltakere som gir GMAT score   N / A
Studenter med tidligere arbeidserfaring   97
Gjennomsnittlig arbeidserfaring (måneder)   188

GRE score

GRE akseptert for innleggelser   Ja
Andel av høsten 2013 inn klasse som sendte GRE score   7%
GRE akseptert som alternativ til GMAT   Ja

GRE score (Heltids)

Nye aktører som tilbyr GRE score (gammel test)   12
Nye aktører som tilbyr GRE score (ny test)   18
Gjennomsnittlig GRE score (gammel test)   654 verbal
728 kvantitativ
 
Gjennomsnittlig GRE score (ny test)   162 verbal
159 kvantitativ
 
Gjennomsnittlig GRE analytisk skriftlig score   4.5
Median GRE score (gammel test)   650 verbal
720 kvantitativ
 
Median GRE score (ny test)   162 verbal
159 kvantitativ
 
Median GRE analytisk skriftlig score   4.5
GRE score range (tiende-nittinde persentil) (gammel test)   550-760 verbal
690-780 kvantitativ
 
GRE score range (tiende-nittinde persentil) (ny test)   157-168 verbal
154-162 kvantitativ
 
GRE analytisk skriftlig score range (tiende-nittinde persentil)   4,0 til 5,5

GRE score (deltid)

Nye aktører som tilbyr GRE score (gammel test)   1
Nye aktører som tilbyr GRE score (ny test)   5
Gjennomsnittlig GRE score (gammel test)   440 verbal
720 kvantitativ
 
Gjennomsnittlig GRE score (ny test)   153 verbal
157 kvantitativ
 
Gjennomsnittlig GRE analytisk skriftlig score   4.5
Median GRE score (gammel test)   440 verbal
720 kvantitativ
 
Median GRE score (ny test)   154 verbal
159 kvantitativ
 
Median GRE analytisk skriftlig score   4.5
GRE score range (tiende-nittinde persentil) (gammel test)   440-440 verbal
720-720 kvantitativ
 
GRE score range (tiende-nittinde persentil) (ny test)   150-157 verbal
154-159 kvantitativ
 
GRE analytisk skriftlig score range (tiende-nittinde persentil)   04.05 til 04.05

Undergraduate Majors

TOEFL

TOEFL kreves for internasjonale studenter   Ja
Minimum TOEFL score kreves   100 Internett-basert test
 
Mener TOEFL av inn studenter   N / A
Median TOEFL av inn studenter   N / A

Faktorer og prosedyrer som brukes i opptak

Fulltidsstudium

Søkere til fulltids MBA-program er vurdert på akademiske og faglige prestasjoner og potensial. Vi anser lavere (høyere) ytelse, GMAT, GRE, TOEFL score, fulltids arbeidserfaring, essays, anbefalinger, og intervjuer (for inviterte kandidatene).

Executive program

Ross Executive MBA-programmet er rettet mot kandidater med 10 + års fulltids arbeidserfaring og 5 + år i en ledelse rolle. En kandidat erfaring er den viktigste kriteriene: prestasjoner, progresjon, ansvarsnivå. Kandidatene bør også ha demonstrert akademisk evne. De som kvantitative og analytiske ferdigheter er ikke tydelig kan bli pålagt å ta en vurdering.

Deltidsstudiet

Kandidater av Ross Part-time MBA-program er vurdert på ledelsesmessige og lederpotensial som gjenspeiles i hver søkers registrering av profesjonell gjennomføring, akademiske prestasjoner, og GMAT score. Kandidatene vurderes også på anbefalinger og personlige essays. Et intervju er en viktig del av evalueringsprosessen og er gjennomført etter invitasjon.

Deltid fjernundervisning program   N / A

Inntaks Kontakt

Direktør for innleggelser   Soojin Kwon
Fulltidsstudium telefon   (734) 763-5796
Fulltidsstudium epost   rossmba@umich.edu
Fulltidsstudium hjemmeside   http:... / / www buss UMich edu / MBA
Executive program telefon   (734) 647-3400
Executive program epost   emba@umich.edu
Executive program hjemmeside   http:... / / www buss UMich edu / EMBA
Deltidsstudiet telefon   (734) 615-6629
Deltidsstudiet epost   rossptmba@umich.edu
Deltidsstudiet hjemmeside   http:.. / / www buss UMich edu / ptmba.
Deltid fjernundervisning program telefon   N / A
Deltid fjernundervisning program epost   N / A
Deltid fjernundervisning program hjemmeside   N / A

* Business School Inntaks detaljer basert på 2013 data

 

Business School Karriere og Lønn

Klasse av 2013

Heltids nyutdannede   512
Full-time nyutdannede kjent for å være søker sysselsetting   451
Full-time kandidater ansatt ved konfirmasjonen   85,1%
Heltid akademikere ansatt tre måneder etter endt utdanning   88,7%

Grunnlønn: Overall

Total rapportering grunnlønn   384
Lav grunnlønn   $ 15 000
Gjennomsnittlig grunnlønn   $ 111,417
Høy grunnlønn   $ 168,000

Grunnlønn: amerikanske borgere

Lav grunnlønn: amerikanske borgere   $ 15 000
Gjennomsnittlig grunnlønn: amerikanske borgere   $ 110,994
Høy grunnlønn: amerikanske borgere   $ 150,000

Grunnlønn: Utenlandske statsborgere

Lav grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 25 000
Gjennomsnittlig grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 112,543
Høy grunnlønn: Utenlandske statsborgere   $ 168,000

Signering Bonus: Totalt

Total rapportering signeringsbonus   337
Lav signeringsbonus   $ 5000
Gjennomsnittlig signeringsbonus   $ 26 739
Høy signeringsbonus   $ 65 000

Signering Bonus: amerikanske borgere

Lav signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 5000
Gjennomsnittlig signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 26 710
Høy signeringsbonus: amerikanske borgere   $ 60 000

Signering Bonus: Utenlandske statsborgere

Lav signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 5000
Gjennomsnittlig signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 26 816
Høy signeringsbonus: Utenlandske statsborgere   $ 65 000

Andre Kompensasjon: Overall

Total rapportering annen godtgjørelse   208
Lav annen godtgjørelse   $ 1004
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse   $ 24 691
Høy annen godtgjørelse   $ 115,000

Andre Kompensasjon: amerikanske borgere

Lav annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 1004
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 24 061
Høy annen godtgjørelse: amerikanske borgere   $ 85 000

Andre Kompensasjon: Utenlandske statsborgere

Lav annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere   $ 2000
Gjennomsnittlig annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere   $ 26 046
Høy annen godtgjørelse: Utenlandske statsborgere   $ 115,000

Grunnlønn ved Yrke

Tall for sysselsetting etter yrke er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering markedsføring / salg jobber   69
Markedsføring / salg lav lønn   $ 25 000
Markedsføring / salg gjennomsnittlig lønn   $ 103,217
Markedsføring / salg høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering virksomhet / produksjonsjobber   1. 3
Drift / produksjon lav lønn   $ 75 000
Drift / produksjon gjennomsnittlig lønn   $ 109,969
Drift / produksjon høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering generelle administrative stillinger   32
Ledelse lav lønn   $ 87 400
Ledelse gjennomsnittlig lønn   $ 108,153
Ledelse høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering økonomi / regnskap arbeidsplasser   78
Finans / regnskap lav lønn   $ 65 000
Finans / regnskap gjennomsnittlig lønn   $ 103,964
Finans / regnskap høy lønn   $ 168,000
Antall rapportering Management Information Systems (MIS) jobber   N / A
Antall rapportering konsulentjobber   140
Rådgivning lav lønn   $ 71 000
Rådgivning gjennomsnittlig lønn   $ 125,521
Rådgivning høy lønn   $ 150,000
Antall rapportering menneskelige ressurser jobber   6
Menneskelige ressurser lav lønn   $ 87 000
Menneskelige ressurser gjennomsnittlig lønn   $ 97 000
Menneskelige ressurser høy lønn   $ 110,000
Antall rapportering ha arbeidsplasser i andre områder   46
Andre yrker lav lønn   $ 15 000
Andre yrker gjennomsnittlig lønn   $ 97 876
Andre yrker med høy lønn   $ 126,000

Grunnlønn etter bransje

Tall for sysselsettingen i industrien er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering statlige arbeidsplasser   N / A
Antall rapportering produksjon arbeidsplasser   31
Produksjon lav lønn   $ 70 000
Produksjon gjennomsnittlig lønn   $ 106,302
Produksjon av høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering non-profit jobber   N / A

Grunnlønn etter geografisk region

Tall for sysselsetting etter plassering er basert på de nyutdannede som rapporterte grunnlønn informasjon ved tre måneder etter endt utdanning.

Antall rapportering arbeidsplasser i Nordøst (CT, MA, ME, NH, NJ, NY, RI, VT)   79
Nordøst lav lønn   $ 72 000
Nordøst gjennomsnittlig lønn   $ 100,000
Nordøst høy lønn   $ 140,000
Antall rapportering jobber i Midt-Atlanteren (DC, DE, MD, PA, VA, WV)   14
Middle Atlantic lav lønn   $ 60 000
Middle Atlantic gjennomsnittlig lønn   $ 115,214
Middle Atlantic høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering arbeidsplasser i Sør (AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN)   12
Sør lav lønn   $ 70 000
South gjennomsnittlig lønn   $ 108,583
South høy lønn   $ 135,000
Antall rapportering jobber i Midtvesten (IA, IL, IN, KS, MI, Minnesota, Missouri, ND, NE, OH, SD, WI)   125
Midwest lav lønn   $ 70 000
Midwest gjennomsnittlig lønn   $ 113,519
Midwest høy lønn   $ 150,000
Antall rapportering jobber i sørvest (AZ, CO, NM, OK, TX)   23
Southwest lav lønn   $ 71 000
Southwest gjennomsnittlig lønn   $ 110,304
Southwest høy lønn   $ 140,000
Antall rapportering jobber i Vesten (AK, CA, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY)   88
West lav lønn   $ 70 000
West gjennomsnittlig lønn   $ 115,364
West høy lønn   $ 135,000
Antall rapporterings arbeidsplasser ligger internasjonalt   43
International lav lønn   $ 15 000
International gjennomsnittlig lønn   $ 103,952
International høy lønn   $ 168,000

* Business School Karriere og lønn detaljer basert på 2 013 data

 


Top MBA Directory Copyright 2015 - Alfabetisk oppføringer